หน้าแรก
 กิจกรรมโรงเรียน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ผลงานและความสามารถของนักเรียน
 เพลงประจำโรงเรียน
 ข่าวการศึกษา
 เช็คอีเมล์
 ติดต่อโรงเรียน
 ประวัติและวิดีโอแนะนำโรงเรียน
 วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
 นโยบายของโรงเรียน
 สัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
 หลักสูตรเสริมพิเศษ
 แนวทางการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย
 ความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
 ความพร้อมด้านการบริการ
 ความพร้อมด้านบุคลากร
 เกียรติประวัติของโรงเรียน
 ข้อมูลบุคลากร
 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน NT ปี 49
 พี่เก่าเล่าเรื่อง
 จดหมายจากแขกต่างประเทศ
 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O NET ปีการศึกษา 2550
 กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ)NT , O NET
 คะแนน NT ป.2 ,3 และ5 ปี 2550
 ผลการสอบ O NET ปี2551
 เพลงประจำโรงเรียน
 คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ o-net และ LAS ปี 2552
 สถิตินักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1
 ผลสอบ o net ประจำปี 2554
 คณะผู้บริหาร
 บุคลากร
กำลังออนไลน์ 4คน
ผู้ชมวันนี้282 คน
ผู้ชมเมื่อวาน308 คน
ผู้ชมเดือนนี้6787 คน
ผู้ชมเดือนก่อน13473 คน
ผู้ชมทั้งสิ้น347292 คน
พูดสุนทรพจน์เรื่อง เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด โดย ด.ญ. สิงห์กมล พูลพุฒิ อนุบาล2

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 28 มิ.ย. 2554  เวลา 16:24 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 3764 ครั้ง )
บันทึกโดย : Admin

   5 ข่าวล่าสุด
ผลงานการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษของ ดญ.แพรลานนา , ดญ.ภัคคินันท์ และดช.คมเพชร เรื่อง Mommies in the Morning chapter 5  โพสเมื่อ 14 ก.พ. 2557
ผลงานการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษของ ดช.ขวัญพัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ เรื่อง The night at dawn  โพสเมื่อ 14 ก.พ. 2557
ผลงานการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษของ ดช.ปัณณธรและดญ.วรรษวดี เรื่อง The night at dawn ch.9  โพสเมื่อ 04 ก.พ. 2557
ผลงานการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษของ ดญ.ณภัทรและดญ.วรพรรณ เรื่อง Afternoon on the Amezon  โพสเมื่อ 04 ก.พ. 2557
ผลงานการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษของ ดญ.ณัฐธิกานต์และดญ.ลภัสนันท์ เรื่อง The night at dawn  โพสเมื่อ 04 ก.พ. 2557

 โรงเรียนเผดิมศึกษา  Phadermsuksa School
2 ถนนเพชรเกษม ซ.20 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 02-457-9148-9 , 02-467-1559 แฟกซ์ 02 -868-5746